กำหนดวันและเวลาจัดส่งชัดเจน
และจัดส่งตรงเวลา

สายการผลิตเป็นระบบปิด
สามารถมั่นใจในความสะอาด
ปราศจากสิ่งแปลกปลอก

เรามีเครื่องจักรที่ทันสมัย และ
มีกระบวนการการผลิตที่ครบวงจร

สินค้าทุกชิ้นผ่านการ Quality control ก่อนส่งสินค้าตามมาตรฐาน
Brand SAFE&SOUND

OUR STANDARD

มาตรฐานของเรา

เอกสารรับรองมาตรฐานการรับผลิตหมอน

ผ้าหุ้มกันไรฝุ่น 99.9% High Quality Down Proof ชนิดพิเศษคุณสมบัติไม่อมฝุ่นและกันไรฝุ่นทะลุผ่านแต่ยังคงความนุ่มสบาย
เป็นมาตรฐานที่ใช้ในโรงพยาบาลและโรงแรม ผ่านการทดสอบจริง มีใบรับรองคุณสมบัติ

ใย Topper เป็นใยขนห่านเทียมคุณภาพสูง ขึ้นรูปพิเศษโดยเฉพาะตามขนาด ป้องกันใยกองเป็นก้อน
ใยให้คุณสมบัตินุ่มสบายตามน้ำหนักและความหนาแน่นของใย

การตัดเย็บและการเดินใยใช้เครื่องจักรที่มีคุณภาพทำให้เดินใยอย่างประณีต

มีกระเป๋าจัดเก็บ Topper ทรงกระบอก ออกแบบพิเศษ สามารถม้วนเก็บและเคลื่อนย้ายได้สะดวก วัสดุที่ใช้และใยที่เลือกเราคัดสรรพิเศษเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตการนอนของผู้ใช้

กระบวนการผลิตปราศจากสารเคมี ไม่มีกลิ่นรบกวน Formaldehyde free and 10 heavy metal free 

ปลอดภัยสำหรับทารกแรกเกิด

เหมาะสำหรับคนที่มีภาวะภูมิแพ้

ผ่านการตรวจสอบจริงจากสถาบันสิ่งทอ ผู้บริโภคสามารถมั่นใจในคุณภาพของสินค้า

STEP 1 กำหนดขนาดเตียง

STEP 2 กำหนดขนาด Topper ที่ต้องการ

STEP 3 ติดต่อที่ปรึกษาด้านการขาย

MESSAGE TO US

กำหนดวันและเวลาจัดส่งชัดเจน
และจัดส่งตรงเวลา

สายการผลิตเป็นระบบปิด
สามารถมั่นใจในความสะอาด
ปราศจากสิ่งแปลกปลอก

เรามีเครื่องจักรที่ทันสมัย และ
มีกระบวนการการผลิตที่ครบวงจร

สินค้าทุกชิ้นผ่านการ Quality control ก่อนส่งสินค้าตามมาตรฐาน
Brand SAFE&SOUND

OUR STANDARD

มาตรฐานของเรา

เอกสารรับรองมาตรฐานการรับผลิตหมอน

ผ้าหุ้มกันไรฝุ่น 99.9% High Quality Down Proof ชนิดพิเศษคุณสมบัติไม่อมฝุ่นและกันไรฝุ่นทะลุผ่านแต่ยังคงความนุ่มสบาย
เป็นมาตรฐานที่ใช้ในโรงพยาบาลและโรงแรม ผ่านการทดสอบจริง มีใบรับรองคุณสมบัติ

ใย Topper เป็นใยขนห่านเทียมคุณภาพสูง ขึ้นรูปพิเศษโดยเฉพาะตามขนาด ป้องกันใยกองเป็นก้อน
ใยให้คุณสมบัตินุ่มสบายตามน้ำหนักและความหนาแน่นของใย

การตัดเย็บและการเดินใยใช้เครื่องจักรที่มีคุณภาพทำให้เดินใยอย่างประณีต

มีกระเป๋าจัดเก็บ Topper ทรงกระบอก ออกแบบพิเศษ สามารถม้วนเก็บและเคลื่อนย้ายได้สะดวก วัสดุที่ใช้และใยที่เลือกเราคัดสรรพิเศษเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตการนอนของผู้ใช้

กระบวนการผลิตปราศจากสารเคมี ไม่มีกลิ่นรบกวน Formaldehyde free and 10 heavy metal free 

ปลอดภัยสำหรับทารกแรกเกิด

เหมาะสำหรับคนที่มีภาวะภูมิแพ้

ผ่านการตรวจสอบจริงจากสถาบันสิ่งทอ ผู้บริโภคสามารถมั่นใจในคุณภาพของสินค้า

STEP 1 กำหนดขนาดเตียง

STEP 2 กำหนดขนาด Topper ที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 3 ติดต่อที่ปรึกษาด้านการขาย

MESSAGE TO US